O nama » Organizacija kluba

Za sport se kaže da jača disciplinu i ličnost te da gradi karakter, a u kojoj mjeri će takvo djelovanje biti manifestno ovisi o brojnim vanjskim faktorima koji djeluju u procesu treninga, a ponajviše o samom mladom sportašu. Djeca u sportu dolaze u konflikt s pravilima, socijalnim vrijednostima i drugim sportašima te trebaju razviti vještine da bi se prilagodili i uživali u duhu natjecateljskog sporta. Neke od najbitnijih socijalnih vrijednosi jesu pomaganje, dijeljenje i suradnja, a razvijaju se u skladu s vještinom natjecanja uz strogo poštivanje pravila, bez varanja ili povrjeđivanja protivnika (Barić i Horga, 2006).

ATLETSKA IGRAONICA


Atletska igraonica podrazumijeva prvu razinu ulaska djeteta u svijet tjelesne aktivnosti. Samim time predstavlja najvažniju komponentu na njihovom daljnjem razvojnom putu. Primarni cilj je utjecaj na višestrani (cjelovit) psihosomatski razvoj. Treninzi se odvijaju 2 puta tjedno po 60 minuta, a mogu se upisati djeca od 4.-7. godine.


Kroz početno razdoblje treninga, djeca će prolaziti kroz programe treninga niskog inteziteta u kojima je naglasak na zabavi. Atletska igraonica, kao što i samo ime govori temelji se na igri te savladavanju jednostavnih motoričkih zadataka. Putem igre razvija se čitav niz važnih komponenti za razvoj djeteta, kako u psiho-fizičkom tako i u socijološkom smislu djeteta. Budući da djeca te dobi nisu u stanju prihvatiti fizičke i psihološke zahtjeve treninga visokog inteziteta, djeca će savladavati jednostavne motoričke zadatke koji su osmišljeni na zanimljiv način, a provoditi će se u obliku poligona i „staničnog" oblika rada. Program treninga za te male sportaše usredotočen je na cjelokupnom sportskom razvoju, a ne na izvedbi specifičnog sporta.


Zadatci: primjena raznovrsnih sadržaja putem kojih se utječe na razvoj motoričkih sposobnosti (koordinacija, snaga, ravnoteža, preciznost, brzina), primjenom raznovrsnih sadržaja olakšava se usvajanje različitih motoričkih znanja, utjecaj na povoljan omjer između mišićne mase i potkožnog masnog tkiva, stjecanje socijalnih vještina, priprema kardiovaskularnog i respiratornog sustava za daljnje zahtjeve treninga.
ATLETSKA ŠKOLA


Atletska škola namijenja je djeci od 7.-15.godine, kroz cijelo osnovno-školsko obrazovanje. Podijeljenja je na više razina i grupa, gdje se provođenjem testiranjem djece one homogeniziraju. U drugom dijelu atletske škole rade se selekcijske grupe. Budući da atletska škola traje osam godina, koliko dijete pohađa osnovnu školu, zbog različitih razvojnih obilježja prikazati ćemo osnovne zadtake svake razine atletske škole koje su temeljene na razvojnim značajka djeteta za pojedino razdoblje. Primarni cilj svih razina je utjecaj na višestrani (cjelovit) psihosomatski razvoj.7.-10. godina:


U tom razdoblju djeca trebaju biti  izložena treninzima niskog inteziteta s naglaskom na razvoj širokog spektra sposobnosti. Treninzi se provode 2 puta tjedno po 1 sat. U ovoj fazi pratiti će se razvoj tehnike izvođenja kretnih struktura, razvoj brzine (sprint), brzine reakcije na zvučni i vizualni signal, repetativne brzine pokreta, te će se pozornost posvetiti procjeni bazične koordinacije gornjih i donjih ekstremiteta, koordinacije tijela u prostoru, ravnoteže i osjećaja za ritam.


Zadatci: daljnja primjena raznovrsnih sadržaja putem kojih se utječe na razvoj motoričkih sposobnosti (koordinacija, snaga, ravnoteža, preciznost, brzina), primjenom raznovrsnih sadržaja olakšati usvajanje različitih motoričkih znanja i vještina, upoznavanje s osnovnim znanjima iz atletike, utjecaj na pozitivan zdravstevni status djece, daljnji utjecaj na povoljan omjer između mišićne mase i potkožnog masnog tkiva, ugradnja socijalnih vještina (pomaganje, suradnja, dijeljenje), stvaranje uvjeta za rad funkcionalnih mehanizama organizam.


11.-15. godina:


Ovaj stupanj razvoja predstavlja zahtjevniju razinu treninga. Treninzi se odvijaju 3 puta tjedno po 1 sat i 30 minuta.. Osim što se koriste složeni motorički zadaci i modificirane atletske discipline koje se polako približavaju onima kako to zovemo u „pravoj" ili natjecateljskoj atletici, djeca postaju sposobna za daljnje zahtjeve treninga koje se od njih očekuju. Izvode se detaljnji dijagnostički postupci (testiranja), prema kojem se djeca raspoređuju u selekcijske grupe. Ova faza podrazumijeva postupno povećanje inteziteta treninga, a jedan od razloga je i postupno povećanje tolerancije na koncentraciju mliječne kiseline. Kondicijski trening sportaša ove dobi dominantno je usmjeren k višestranoj i bazičnoj sportskoj pripremi, uz početke specifičnih kondicijskih zahtjeva.

 

Zadatci: daljnja primjena raznovrsnih sadržaja putem kojih se utječe na razvoj motoričkih sposobnosti (koordinacija, snaga, ravnoteža, preciznost, brzina), primjenom raznovrsnih sadržaja olakšati usvajanje različitih motoričkih znanja i vještina, upoznavanje s osnovnim znanjima iz atletike, utjecaj na pozitivan zdravstevni status djece, daljnji utjecaj na povoljan omjer između mišićne mase i potkožnog masnog tkiva, ugradnja socijalnih vještina (pomaganje, suradnja, djeljenje...), stvaranje uvjeta za rad funkcionalnih mehanizama organizma.NATJECATELJSKA ATLETIKA


Sportaši se usmjeravaju prema različitim grupacijama disciplina koje čine:Treninzi se odvijaju u dogovoru s trenerom (uglavnom 5 puta tjedno). Zahtjevi treninga se i dalje progresivno povećavaju, međutim, ukoliko je sportaš prethodno prošao kroz atletsku školu, ima dobre temelje za podnošenje daljnjih zahtjeva. Treninge provode treneri specijalisti po svojim područjima disciplina, koji iza sebe imaju veliko iskustvo i značajne uspjehe.


Email facebook twitter Google Bookmarks


© Copyright 2006-2018 - Atletski klub Kvarner.
E-mail: akkvarner@akkvarner.hr

Autor:Siniša Križanec, prof.
Podatke obradio: Janko Povše, ing.