Klupske medalje na drž. prvenstvima » Kadetkinje

Klupske medalje

KADETKINJE


1990. g.
Split :
2.
300 m
- Gorjana Mandekić

1991. g.
Split :
2.
60 m
- Gorjana Mandekić


2.
disk
- Verica Mitrović


3.
300 m
- Gorjana Mandekić


3.
kugla
- Verica Mitrović

1992. g.
Rijeka :
3.
80 m pr
- Dragana Ciganović


3.
4 x 100 m
- Perčić, Šarić, Kralj, Ciganović


2.
troboj
- Kristina Šarić


3.
troboj
- Koraljka Kralj

1993. g.
Rijeka :
1.
100 m
- Mara Rešetar

1995. g.
Čakovec :
1.
disk
- Ivana Bižaca


2.
4 x 60 m
- Paštar, Karanikić, Uzelac,


2.
troboj
- Ivančica Čućić

1996. g.
Zagreb :
1.
60 m
- Petra Paštar


1.
disk
- Vera Begić


2.
80 m pr.
- Petra Karanikić


2.
dalj
- Petra Karanikić


2.
kugla
- Vera Begić


3.
disk
- Marija Kurtović

Čakovec :
2.
troboj
- Martina Blečić

1997. g.
Makarska :
1.
80 m pr.
- Martina Blečić


1.
kugla
- Marija Kurtović


1.
disk
- Marija Kurtović


2.
4 x 100 m
- Blečić, Šakota, Žagar, Paštar,


2.
4 x 300 m
- Blečić, Šakota, Mataija, Žagar


3.
kugla
- Vera Begić


3.
300 m pr.
- Martina Blečić

1998. g.
Makarska :
2.
300 m
- Esta Matković


2.
600 m
- Esta Matković


2.
1.500 m
- Ivana Zubović


3.
dalj
- Lucija Tomac

Split :
2.
troboj
- Marija Fajta


3.
troboj
- Lorena Zenko

1999. g.
Split :
1.
1.500 m
- Đurđa Babić


3.
100 m
- Sandra Parlov


3.
1.500 m
- Martina Ivašić


3.
4 x 300 m
- Ćoso,Mataija,Parlov,Ćuk

2000. g.
Makarska :
2.
600 m
- Višnja Ćoso


2.
vis
- Jana Delač


2.
dalj
- Kristina Tustanovski


2.
koplje
- Ivana Matulić


3.
kugla
- Vesna Vidas

Medulin :
3.
kros
- Višnja Ćoso

2001. g.
Zagreb :
1.
100 m pr.
- Arna Erega


2.
300 m pr.
- Arna Erega


2.
koplje
- Ivana Matulić

2002. g.
Čakovec :
1.
100 m pr.
- Arna Erega


3.
kugla
- Jelena Vuković

2003. g.
Makarska :
1.
vis
- Sanja Ljubičić


1.
100 m pr:
- Julijana Jurman


3.
4 x 100 m
- Fatović,Belasić,Maričić,Jurman


3.
4 x 300 m
- Fatović,Belasić,Kovač,Jurman

2004. g.
Makarska :
1.
100 m pr.
- Mirjana Gagić


1.
troboj
- Mirjana Gagić


3.
koplje
- Tea Cupač

2005 g.
Makarska :
1.
100 m
- Anja Grbeš


1.
300 m
- Anja Grbeš


1.
dalj
- Mirjana Gagić


1.
4x100 m
- Vučković,Turkalj,Gagić,Grbeš


2.
60 m
- Paula Vučković


2.
koplje
- Tea Cupač

2006. g.
Rijeka:
1.
100 m
- Paula Vučković


2.
60 m
- Paula Vučković


3.
100 m pr.
- Ivana Belančić

2007 g.
Makarska :
3.
60 m
- Paula Vučković

2008 g.
Čakovec :
2.
vis
- Yvonne Srdoč

2009 g.
Varaždin :
1.
1.500 m
- Ana Maria Franulović


3.
600 m
- Martina Kolovrat

2010 g.
Čakovec :
2.
100 m pr.
- Marijela Paić


2.
4x100 m
- Benac,Paić,Munić,Marušić


3.
300 m pr.
- Marijela Paić

2011 g.
Rijeka:
1.
4x100 m
- Kovač,Kostelac,Poganj,Rožmarić


3.
100 m pr.
- Eva Graciela Mrakovčić


3.
4x300 m
- Kovač,Kostelac,Poganj,Rožmarić

2012 g.
Rijeka:
1.
60 m
- Gloria Rožmarić


1.
100 m
- Petra Gojak


1.
4x100 m
- Pilav,Rožmarić,Kovač,Gojak


1.
4x300 m
- Pilav,Gojak,Kovač,Rožmarić


2.
60 m
- Petra Gojak


2.
dalj
- Izabela Kovač Birkaš


3.
vis
- Lara Labotić

2013 g.
Zagreb:
1.
60 m
- Petra Gojak


1.
100 m
- Petra Gojak


1.
100 m pr.
- Klara Barnjak


1.
4x100 m
- Gojak,Barnjak,Bobanović,Jeličić


1.
4x300 m
- Jeličić,Bobanović,Gojak,Barnjak


3.
300 m pr.
- Klara Barnjak


3.
disk
- Lea Tadej

2014 g.
Zagreb:
1.
60 m
- Klara Barnjak


1.
100 m
- Klara Barnjak


1.
100 m pr.
- Klara Barnjak


2.
300 m
- Luana Bobanović


3.
4x100 m
- Miškulin,Bobanović,Bagarić,Barnjak

2016 g.
Varaždin :
2.
dalj
- Erika ŽikićDVORANA


2006. g.
Zagreb:
2.
60 m pr.
- Ivana Belančić


3.
60 m
- Paula Vučković

2008. g.
Zagreb:
1.
vis
- Yvonne Srdoč

2009. g.
Zagreb:
3.
60 m
- Dragana Marušić


3.
60 m pr.
- Jana Dessardo


3.
kugla
- Andrea Usenik

2010. g.
Zagreb:
2.
60 m
- Dragana Marušić


2.
60 m pr.
- Anamarija Gerčer


3.
60 m pr.
- Marijela Paić

2011. g.
Zagreb:
3.
60 m pr.
- Agata Poganj

2012. g.
Zagreb:
1.
60 m
- Petra Gojak


1.
dalj
- Petra Gojak


2.
60 m pr.
- Klara Linardić

2013. g.
Rijeka:
2.
60 m
- Petra Gojak


2.
60 m pr.
- Klara Barnjak


3.
dalj
- Petra Gojak


3.
kugla
- Martina Blašković

2014. g.
Rijeka:
1.
60 m
- Klara Barnjak


1.
60 m pr.
- Klara Barnjak


1.
dalj
- Luana Bobanović

2015. g.
Rijeka:
2.
dalj
- Erika Žikić

2016. g.
Rijeka:
2.
dalj
- Erika Žikić