Klupske medalje na drž. prvenstvima » Juniorke

Klupske medalje

JUNIORKE


1950. g.

1.
dalj
- Ljerka Barac

1955. g.
Rijeka:
1.
200 m
- J. Butković

1957. g.
Varaždin:
1.
100 m
- Lovorka Lukić


1.
4 x 100 m
- Lukić, Sluga, Novoselac, Butković

1960. g.
Varaždin:
1.
60 m
- Nirvana Šerko


1.
600 m
- Nirvana Šerko


1.
vis
- Ada Agodini


2.
500 m
- Gracijela Rodioni


2.
dalj
- Ada Agodini


2.
kugla
- Ada Agodini


3.
disk
- Ada Agodini


3.
dalj
- Vida Tolj

1962. g.
Rijeka:
1.
kugla
- Silvana Čendak

1963. g.
Zadar:
2.
vis
- Sonja Labus

1964. g.
D. Resa:
1.
60 m
- Radojka Krišković


2.
100 m
- Radojka Krišković


3.
vis
- Sonja Heberling


3.
dalj
- Sonja Heberling

1965. g.
Varaždin:
3.
dalj
- Mirjana Predovan

1967. g.
Osijek:

-


1968. g.
Varaždin:
2.
dalj
- Jadranka Antunović


3.
4 x 100 m
- Zenko, Rak, Glavina, Antunović

1969. g.
Zagreb:
1.
100 m pr
- Jadranka Antunović


2.
vis
- Snježana Glavina


2.
dalj
- Jadranka Antunović


3.
vis
- Ranka Jelovica

Rijeka:
1.
petoboj
- Jadranka Antunović


3.
petoboj
- Spomenka Kocijan

1970. g.
Rijeka:
1.
vis
- Ranka Jelovica


2.
dalj
- Snježana Glavina


2.
koplje
- Anđelka Šakan


1.
troboj
- Snježana Glavina

1971. g.
Osijek:
1.
400 m
- Snježana Glavina


1.
100 m pr
- Snježana Glavina


1.
vis
- Ranka Jelovica


1.
koplje
- Anđelka Šakan


2.
100 m pr
- Bojana Saršon


2.
vis
- Vesna Žic


3.
disk
- Anđelka Šakan

1972. g.
Varaždin:
1.
100 m pr
- Ranka Jelovica


1.
vis
- Ranka Jelovica


1.
kugla
- Slobodanka Skakić


1.
koplje
- Anđelka Šakan


1.
disk
- Anđelka Šakan


3.
100 m pr
- Marija Stopar

1973. g.
Osijek:
3.
100 m pr
- Vesna Mršić

1974. g.
Split-
2.
dalj
- Vesna Flank

Varaždin:
3.
200 m
- Ivone Vukušić


3.
1.500 m
- Ivone Vukušić

1975. g.
Križevci:
1.
dalj
- Vesna Flank

1976. g.
Osijek:
3.
disk
- Davorka Janović

1977. g.
Split:
2.
koplje
- Jasna Miletić


3.
disk
- Davorka Janović

1978. g.
Zagreb:
2.
koplje
- Jasna Miletić

1979. g.
Rijeka:
2.
koplje
- Jasna Miletić


3.
vis
- Melinda Puž


3.
kugla
- Jasna Miletić


2.
petoboj
- Nena Mikić

1980. g.
Zagreb-
2.
400 m pr
- Gordana Jeras

Rijeka:
2.
koplje
- Anka Silov


3.
vis
- Melinda Puž

1981. g.
Rijeka-
2.
100 m pr.
- Estera Radetić

Karlovac:
2.
400 m pr.
- Tijana Stojčević


2.
4 x 400 m
- Puž, Čargonja, Georgijevska, Stojčević


3.
400 m pr.
- Ksenija Georgijevska


3.
vis
- Melinda Puž

Rijeka :
3.
sedmoboj
-Melinda Puž

1982. g.
Karlovac-
1.
vis
- Silvija Babić

Rijeka:
1.
4 x 400 m
- Georgijevska,Čargonja,Stojčević,Banašin


2.
200 m
- Saša Banašin


2.
1.500 m
- Tijana Stojčević


2.
400 m pr
- Tijana Stojčević


2.
disk
- Kata Zečević


3.
800 m
- Tijana Stojčević


3.
400 m pr
- Ksenija Georgijevska

1983. g.
Osijek:
1.
100 m pr
- Silvija Babić


3.
800 m
- Senka Frlić


3.
vis
- Silvija Babić


3.
kugla
- Orieta Vukelić

1984. g.
Rijeka:
1.
kugla
- Kata Zečević


1.
disk
- Kata Zečević


3.
disk
- Danijela Kusturin


3.
koplje
- Kata Zečević


3.
4 x 100 m
- Zečević, Kusturin, Kenk, Jelić


3.
4 x 400 m
- Zečević, Kusturin, Kenk, Jelić


3.
petoboj
- Danijela Kusturin

1985. g.
Karlovac:
1.
vis
- Silvija Babić


1.
dalj
- Silvija Babić


1.
disk
- Kata Zečević


1.
koplje
- Kata Zečević


1.
4 x 100 m
- Jelić, Babić, Milčić, Jurčević


2.
kugla
- Kata Zečević


2.
4 x 400 m
- Jelić, Babić, Milčić, Načinović


3.
100 m
- Snježana Jelić


3.
disk
- Dubravka Sušanj

Rijeka:
1.
sedmoboj
- Silvija Babić

1986. g.
Karlovac:
1.
400 m pr.
- Silvija Babić


1.
dalj
- Silvija Babić


1.
4 x 100 m
- Jurčević, Pokorni, Mičić, Babić


2.
100 m
- Silvija Babić


2.
100 m pr.
- Silvija Babić


2.
4 x 400 m
- Pokorni, Mičić, Frlić, Babić


3.
vis
- Irena Načinović


3.
4 x 100 m
- Manojlović, Frlić, Sušanj, Načinović

1988. g.
Varaždin:
2.
200 m
- Anamarija Mišković


1990 g.
Split:
1.
100 m pr
- Karin Turak

1991. g.
Osijek:
1.
400 m pr
- Karin Turak


2.
100 m pr
- Karin Turak


3.
100 m pr
- Irena Gostl


3.
dalj
- Irena Gostl


3.
disk
- Verica Mitrović

1992. g.
Varaždin:
3.
disk
- Verica Mitrović

1994. g.
Varaždin:
1.
200 m
- Dragana Ciganović


1.
100 m pr
- Dragana Ciganović


2.
400 m pr
- Amalija Prtenjača


2.
disk
- Verica Mitrović


2.
koplje
- Verica Mitrović

1995. g.
Varaždin:
1.
vis
- Irena Tošić


2.
vis
- Irina Ukalović

Rijeka:
1.
sedmoboj
- Dragana Ciganović

1996. g.
Rijeka:
1.
100 m pr
- Dragana Ciganović


2.
100 m
- Petra Paštar


3.
200 m
- Dragana Ciganović


3.
disk
- Vera Begić

Čakovec:
1.
sedmoboj
- Dragana Ciganović

1997. g.
Zagreb:
1.
koplje
- Ivana Bižaca


2.
100 m pr.
- Petra Karanikić


2.
disk
- Marija Kurtović

1998. g.
Makarska:
1.
disk
- Vera Begić


1.
koplje
- Ivana Bižaca


3.
dalj
- Petra Karanikić


3.
disk
- Marija Kurtović


3.
kugla
- Marija Kurtović


3.
kladivo
- Majda Gregorović

1999. g.
Varaždin:
1.
400 m pr
- Esta Matković


1.
disk
- Vera Begić


1.
koplje
- Ivana Bižaca


2.
3.000 m
- Đurđa Babić


2.
5.000 m
- Samanta Gradinšćak


2.
kugla
- Andrea Pavlić


2.
koplje
- Andrea Pavlić


3.
5.000 m
- Tea Vidučić

2000. g.
Varaždin:
1.
400 m pr
- Esta Matković


1.
disk
- Vera Begić


1.
koplje
- Andrea Pavlić


2.
100 m pr.
- Petra Karanikić


2.
dalj
- Petra Karanikić


2.
disk
- Marija Kurtović


3.
5.000 m
- Samanta Gradinšćak


3.
troskok
- Iva Kunda


3.
4x100 m
- Kunda,Mataija,Matković,Karanikić


3.
4x400 m
- Mataija,Kunda,Matković,Karanikić

Medulin:
3.
kros
- Samanta Gradinšćak

2001. g.
Varaždin:
1.
disk
- Vera Begić


2.
disk
- Marija Kurtović


2.
motka
- Nataša Kovač


3.
3.000 m
- Samanta Gradinšćak


3.
koplje
- Ivana Matulić

Split:
1.
10.000 m
- Tina Novković


2.
10.000 m
- Tea Vidučić

Medulin :
3.
kros
- Samanta Gradinšćak

2002. g.
Varaždin:
1.
3.000 m
- Samanta Gradinšćak


1.
400 m pr.
- Esta Matković


2.
400 m
- Esta Matković


2.
100 m pr.
- Sandra Parlov


2.
koplje
- Višnja Šoštarić


2.
4x100 m
- Parlov,Tustanovski,Ćoso,Matković


3.
disk
- Žana Šoštarić


3.
400 m pr.
- Višnja Ćoso

2003. g.
Čakovec :
2.
5.000 m
- Samanta Gradinšćak


2.
100 m pr.
- Sandra Parlov


2.
vis
- Sanja Ljubičić


2.
4x100 m
- Jurman,Rosanda,Ćoso,Parlov


2.
4x400 m
- Jurman,Ćoso,Rosanda,Parlov

Osijek:
2.
10.000 m
- Samanta Gradinšćak

2004. g.
Čakovec :
1.
400 m
- Kristina Tustanovska


1.
vis
- Sanja Ljubičić


3.
100 m
- Arna Erega


3.
400 m
- Julijana Jurman


3.
5.000 m
- Dajana Diklić

2005. g.
Čakovec :
1.
100 m pr.
- Arna Erega


1.
vis
- Sanja Ljubičić


1.
400 m pr.
- Julijana Jurman


3.
5.000 m
- Dajana Diklić


3.
100 m pr.
- Andrea Rosanda


3.
vis
- Andrea Rosanda


3.
dalj
- Mirjana Gagić

Zagreb:
2.
sedmoboj
- Andrea Rosanda

2006. g.
Zagreb:
1.
5.000 m
- Dajana Diklić


1.
100 m pr.
- Arna Erega


1.
troskok
- Mirjana Gagić


3.
100 m
- Anja Grbeš

Zagreb:
2.
10.000 m
- Dajana Diklić

2007. g.
Zagreb:
1.
100 m
- Anja Grbeš


1.
troskok
- Mirjana Gagić


2.
dalj
- Mirjana Gagić

2008. g.
Varaždin:
1.
100 m
- Paula Vučković


2.
troskok
- Mirjana Gagić

2009. g.
Zagreb:
1.
100 m
- Paula Vučković


3.
troskok
- Mirjana Gagić

2010. g.
Split:
1.
100 m
- Paula Vučković


2.
200 m
- Paula Vučković


2.
4x100 m
- Paić,Marušić,Belančić,Vučković

2011. g.
Zagreb:
1.
100 m
- Paula Vučković


3.
4x100 m
- Dessardo,Vučković,Paić,Marušić

2012. g.
Zagreb:
3.
100 m
- Gloria Rožmarić

2013. g.
Varaždin:
1.
koplje
- Sara Kolak


3.
4x100 m
- Rožmarić,Barnjak,Kostelac,Gerčer

2014. g.
Varaždin:
2.
100 m
- Petra Gojak


3.
dalj
- Petra Gojak

2015. g.
Varaždin:
3.
200 m
- Klara Barnjak

2012. g.
Zagreb:
1.
100 m pr.
- Klara Barnjak


1.
dalj
- Klara BarnjakDVORANA


2005. g.
Zagreb:
1.
60 m
- Arna Erega


1.
60 m pr.
- Arna Erega


1.
vis
- Andrea Rosanda


1.
troskok
- Alexandra Hrstić


2.
60 m pr.
- Mirjana Gagić


3.
dalj
- Mirjana Gagić


3.
troskok
- Julijana Jurman

2006. g.
Zagreb:
1.
60 m
- Anja Grbeš


3.
vis
- Andrea Rosanda

2007. g.
Zagreb:
1.
60 m pr.
- Arna Erega

2008. g.
Zagreb:
1.
60 m
- Anja Grbeš


1.
dalj
- Mirjana Gagić


1.
troskok
- Mirjana Gagić

2009. g.
Zagreb:
1.
dalj
- Mirjana Gagić


1.
troskok
- Mirjana Gagić

2011. g.
Rijeka:
1.
60 m
- Paula Vučković

2012. g.
Zagreb:
2.
60 m pr.
- Agata Poganj


2.
60 m pr.
- Jana Dessardo

2013. g.
Zagreb:
3.
60 m
- Gloria Rožmarić


3.
vis
- Lara Labotić

2014. g.
Zagreb:
1.
60 m
- Klara Barnjak


2.
dalj
- Petra Gojak

2015. g.
Rijeka:
2.
60 m
- Klara Barnjak


2.
dalj
- Petra Gojak

2016. g.
Rijeka:
1.
60 m pr.
- Klara Barnjak


1.
dalj
- Klara Barnjak