Klupske medalje na drž. prvenstvima » Mlađe juniorke

Klupske medalje

MLAĐE JUNIORKE


1959. g.
Varaždin:
2.
500 m
- Graziela Radioni

1962. g.
Rijeka:
1.
60 m
- Radojka Krašković


1.
4 x 60 m
- Labus,Heberling,Radioni,Krašković


3.
100 m
- Radojka Krašković


3.
400 m
- Graziela Rodioni


3.
80 m pr.
- Sonja Heberling


3.
vis
- Sonja Heberling


3.
kugla
- Sonja Labus

1965. g.
Varaždin:
3.
60 m
- Zlata Komadina


3.
100 m
- Zlata Komadina


3.
disk
- Zlata Komadina

1966. g.
Varaždin:
2.
80 m pr
- Jadranka Rak

1967. g.
Karlovac:
1.
kugla
- Jadranka Antunović


2.
100 m
- Jadranka Antunović


2.
vis
- Snježana Glavina


2.
4 x 60 m
- Zenko, Rak, Glavina, Antunović


3.
4 x 100 m
- Zenko, Rak, Glavina, Antunović

1968. g.
Varaždin:
3.
300 m
- Snježana Glavina


3.
vis
- Snježana Glavina

Karlovac:
1.
troboj
- Snježana Glavina

1969. g.
Split:
2.
80 m pr
- Snježana Glavina


2.
vis
- Ranka Jelovica


2.
koplje
- Anđelka Šakan


3.
300 m
- Snježana Glavina

Rijeka:
1.
troboj
- Snježana Glavina

1970. g.


-


Rijeka:
1.
troboj
- Ranka Jelovica


2.
troboj
- Anđelka Šakan

1971. g.

1.
vis
- Ranka Jelovica


2.
dalj
- Ranka Jelovica


2.
4 x 60 m
- Flank, Saršon, Mršić, Jelovica


2.
4 x 100 m
- Flank, Saršon, Mršić, Jelovica


3.
80 m pr
- Ranka Jelovica

Split:
1.
troboj
- Ranka Jelovica

1972. g.
Sisak:
2.
60 m
- Vesna Mršić


2.
4 x 60 m
- Denona, Flank, Mršić, Mance


3.
dalj
- Vesna Mršić


3.
disk
- Tatjana Lampret


3.
koplje
- Tatjana Lampret


3.
4 x 100 m
- Mršić, Denona, Flank, Mance

1973. g.


-


1974. g.
Varaždin:
3.
disk
- Davorka Janović
1975. g.
Zagreb:
2.
disk
- Davorka Janović


3.
kugla
- Davorka Janović

1976. g.
Osijek:

-


1977. g.
Karlovac:
2.
kugla
- Jasna Miletić


3.
koplje
- Jasna Miletić

1978. g.
Osijek:
2.
80 m pr
- Nena Mikić


2.
dalj
- Melinda Puž


3.
vis
- Melinda Puž

1979. g.
Varaždin:
2.
dalj
- Melinda Puž

Rijeka:
1.
troboj
- Melinda Puž


1980. g.
Rijeka:
3.
vis
- Jagoda Jovanovska

1981. g.
Karlovac:
2.
100 m
- Saša Banašin


2.
80 m pr.
- Estera Radetić


3.
4 x 100 m
- Radetić, Kulaš, Kutlača, Banašin


3.
4 x 300 m
- Čolakovac, Kenk, Banašin, Radetić

1982. g.
Rijeka:
1.
vis
- Silvija Babić


1.
disk
- Kata Zečević


2.
kugla
- Kata Zečević


3.
disk
- Orieta Vukelić

1983. g.
Pula:
2.
vis
- Silvija Babić


3.
4 x 300 m
- Jović, Frlić, Jelić, Babić

Split:
2.
troboj
- Silvija Babić

1984. g.
Rijeka:
1.
80 m pr
- Diana Horvat


2.
600 m
- Senka Frlić


3.
disk
- Orieta Vukelić


3.
4 x 300 m
- Smlatić, Jović, Milčić, Frlić


1.
troboj
- Silvija Babić

1985. g.
Karlovac:
2.
600 m
- Senka Frlić


2.
80 m pr
- Diana Horvat

Rijeka:
2.
troboj
- Vjera Babić


3.
troboj
- Alida Omeragić

1986. g.
Karlovac:
-Rijeka:
2.
troboj
- Vjera Babić


3.

- Alida Omeragić

1988. g.
Varaždin:
2.
koplje
- Alida Omeragić

1990. g.
Split:
1.
80 m pr
- Karin Turak


1.
dalj
- Karin Turak


2.
300 m pr
- Karin Turak


3.
disk
- Verica Mitrović

1992. g.
Pula:
2.
kugla
- Verica Mitrović


2.
disk
- Verica Mitrović


3.
200 m
- Gorjana Mandekić

1993. g.
Split:
1.
100 m pr
- Dragana Ciganović

1994. g.
Rijeka:
1.
200 m
- Dragana Ciganović


1.
100 m pr
- Dragana Ciganović


3.
4 x 400 m


1995. g.
Osijek:
3.
vis
- Irina Ukalović


3.
koplje
- Ivana Bižaca

Rijeka:
3.
petoboj
- Petra Karanikić

1996. g.
Split:
2.
koplje
- Ivana Bižaca


2.
disk
- Vera Begić


3.
100 m
- Petra Paštar


3.
200 m
- Petra Paštar


3.
4 x 100 m
- Vidović, Paštar, Karanikić, Đini

Čakovec:
1.
petoboj
- Petra Karanikić


3.
petoboj
- Adela Frank

1997. g.
Rijeka:
1.
dalj
- Petra Karanikić


1.
disk
- Vera Begić


1.
koplje
- Ivana Bižaca


2.
100 m
- Petra Karanikić


2.
100 m pr.
- Petra Karanikić


2.
kugla
- Vera Begić


3.
300 m pr.
- Petra Karanikić


3.
4 x 100 m
- Uzelac, Karanikić, Blečić, Šakota


3.
4 x 300 m
- Blečić, Fajta, Kunda, Karanikić

1998. g.
Rijeka:
1.
100 m pr.
- Petra Karanikić


1.
dalj
- Petra Karanikić


1.
disk
- Vera Begić


1.
koplje
- Andrea Pavlić


1.
4 x 100 m
- Zenko, Uzelac, Šakota, Karanikić


2.
disk
- Marija Kurtović


3.
3.000 m
- Ivana Zubović


3.
kugla
- Marija Kurtović

Split:
1.
petoboj
- Petra Karanikić

1999. g.
Čakovec:
1.
disk
- Vera Begić


2.
3.000 m
- Đurđa Babić


2.
400 m pr
- Esta Matković

2000. g.
Split:
3.
3.000 m
- Tea Vidučić

Medulin:
2.
kros
- Esta Matković

2001. g.
Makarska:
1.
3.000 m
- Samanta Gradinšćak


2.
vis
- Jana Delač


2.
kugla
- Žana Šoštarić


3.
100 m pr.
- Sandra Parlov


3.
400 m pr.
- Višnja Ćoso


3.
koplje
- Žana Šoštarić


3.
št. 4x3x2x1


Medulin :
3.
kros
- Martina Ivašić

2002. g.
Makarska:
2.
100 m pr.
- Arna Erega


2.
koplje
- Ivana Matulić


2.
št. 4x3x2x1
- Malogorski,Erega,Ćoso,Tustanovski


3.
400 m pr.
- Višnja Ćoso


3.
3.000 m
- Anja Mađarac

2003. g.
Čakovec:
1.
100 m pr.
- Arna Erega


3.
vis
- Sanja Ljubičić

2004. g.
Čakovec:
1.
100 m pr.
- Arna Erega


1.
400 m pr.
- Julijana Jurman


1.
vis
- Sanja Ljubičić


2.
200 m
- Arna Erega


2.
kladivo
- Josipa Gašparović


2.
št. 4x3x2x1
- Gagić,Erega,Jurman,Rosanda


3.
troskok
- Aleksandra Hrstić

Varaždin:
2.
petoboj
- Julijana Jurman


3.
petoboj
- Andrea Rosanda

2005. g.
Čakovec:
1.
100 m pr.
- Arna Erega


1.
400 m pr.
- Julijana Jurman


1.
vis
- Sanja Ljubičić


2.
200 m
- Anja Grbeš


2.
100 m pr.
- Mirjana Gagić


2.
dalj
- Mirjana Gagić


2.
1-2-3-400 m
- Vučković,Gagić,Grbeš,J.Jurman


3.
kugla
- Tea Cupač

Zagreb:
1.
petoboj
- Julijana Jurman

2006. g.
Split:
1.
100 m
- Anja Grbeš


1.
dalj
- Mirjana Gagić

2007. g.
Pula:
1.
100 m
- Anja Grbeš


1.
dalj
- Mirjana Gagić


1.
troskok
- Mirjana Gagić

2008. g.
Čakovec:
3.
100 m
- Paula Vučković

2009. g.
Pula:
2.
100 m
- Paula Vučković


3.
400 m pr.
- Jana Dessardo

2011. g.
Pula:
3.
100 m pr.
- Anamarija Gerčer


3.
400x100 m
- Poganj,Sorić,Dessardo,Paić

2012. g.
Čakovec:
1.
4x100 m
- Barnjak,Rožmarić,Kovač-Birkaš,Gojak


3.
100 m pr.
- Anamarija Gerčer

2013. g.
Čakovec:
1.
4x100 m
- Rožmarić,Kostelac,Barnjak,Bobanović


3.
100 m
- Gloria Rožmarić

2014. g.
Rijeka:
1.
100 m pr.
- Klara Barnjak


1.
dalj
- Petra Gojak


3.
100 m
- Petra Gojak


3.
200 m
- Klara Barnjak


3.
100-200-300-400
- Štimac,Barnjak,Bobanović,Gojak

2015. g.
Čakovec:
2.
100-200-300-400
- Žikić, Gojak, Bobanović, Barnjak


3.
100 m
- Klara Barnjak

2016. g.
Čakovec:
1.
dalj
- Klara Barnjak


2.
100 m pr.
- Klara Barnjak


2.
200 m
- Luana Bobanović


2.
400 m
- Luana BobanovićDVORANA


2008. g.
Zagreb:
1.
60 m pr.
- Ivana Belančić

2009. g.
Zagreb:
2.
60 m
- Paula Vučković

2010. g.
Zagreb:
3.
60 m
- Dragana Marušić

2012. g.
Zagreb:
2.
60 m pr.
- Agata Poganj


3.
60 m
- Gloria Rožmarić

2013. g.
Zagreb:
2.
vis
- Lara Labotić


3.
60 m
- Gloria Rožmarić

2014. g.
Zagreb:
1.
60 m pr.
- Klara Barnjak


2.
dalj
- Petra Gojak


3.
60 m
- Gloria Rožmarić


3.
vis
- Lara Labotić

2015. g.
Rijeka:
1.
dalj
- Petra Gojak

2016. g.
Rijeka:
1.
60 m pr.
- Klara Barnjak


1.
dalj
- Klara Barnjak