Ekipni rezultati » Žene

EKIPNA I KUP PRVENSTVA HRVATSKE

 

godina SENIORKE JUNIORKE KADETKINJE
Kup Ekipno Kup Ekipno Kup Ekipno
1956.
1957. 6. 4. 2.
1958. 3. 1.
1959. 2. 1.
1960. 1.
1961. 1. 1.
1962. 1. 1.
1963. 2. 1.
1964. 2. 1.
1965. 8. 4. 2.
1966. 7. - - 5.
1967. 5. 4. 4.
1968. 5. 2. 7. 4.
1969. 4. 2. 3. 3.
1970. 3. 4. 6. 4.
1971. 4. 1. 2. 2.
1972. 3. 4. 1. 1.
1973. 7. 5. 6.
1974. 7. 8. 4.
1975. 8. 6.
1976. 9. 5. 9.
1977. 5. 8. 5. 3.
1978. 6. 2. 4. 4.
1979. 6. 3. 2. ns
1980. 4. 4. 2. 6.
1981. 3. 2. 3. 4.
1982. 4. 3. 8.
1983. 4. 4. 4. 3. 1.
1984. 5. ns 2. 1. 3.
1985. 3. 3. 1. 2. 2.
1986. 6. 2. 2.
1987.
1988. 12. 7.
1989. 15.
1990. 1. 4. 5.
1991. 4.
1992. 6.
1993. 6. 4.
1994. 1. 1. 1. 6.
1995. 2. 3. 3. 2. 3. 5.
1996. 3. 3. 3. 3. 2. 2.
1997. 3. 2. 2. 3. 3. 1.
1998. 3. 3. 1. 3. 2. 3.
1999. 3. 2. 1. 1. 1. 3.
2000. 3. 2. 1. 5. 4. 3.
2001. 1. 1. 1. 4. 6. 5.
2002. 1. 1. 3. 3. 3. 6.
2003. 2. 3. 3. 3. 2. 2.
2004. 2. 1. 2. 1. 5. 5.
2005. 2. 2. 2. 4. 3. 3.
2006. 3. 2. 4. 3. 11. 8.
2007. 2. 4. 8. 3. 16. -
2008. 3. 4. 8. 5. 11. 5.
2009. 3. - 4. 8. 7. 8.
2010. 3. 5. - - - 5.
2011. 5. 7. 11. 3. 2.
2012. 5. 3. 3. 2.
2013. 12. 3. 2.
2014. 15. 4. 9. 4.
2015. 12. 7. 4. 6. 5.
2016. 5. 5. 7. 7.