PET PRVIH MJESTA NA EKIPNOM KROSU KVARNERSKE LIGE

Naši su atletičari bili uspješni na Ekipnom krosu Kvarnerske lige u Labinu, cicibani i cicibanke te mlađi juniori, kadeti i limačice osvojili su prvo mjesto u ukupnom poretku. Pobjednički pehar posebno se dojmio naših najmlađih članova, cicibana i cicibanki, koji su pitali mogu li ga odnijeti u školu i pohvaliti se svojim nastavnicima i prijateljima!

Rezultati, mlađe juniorke, 1.500 m: 2. Ana Tibljaš, 3. Sara Superina, 8. Tea Jurić. Mlađi juniori, 2.000 m: 2. Luka Vukelić, 3. Dominik Babić, 5. Adrijan Ružić.

Kadetkinje, 1.000 m: 3. Lena Valerijev, 4. Antonia Gauš, 6. Jana Jovanović, 7. Vida Deković. Kadeti, 1.500 m: 1. Vid Šašinka, 3. Jakov Lončar, 5. Luka Njegovan, 8. Dino Škrobonja.

Mlađe kadetkinje, 800 m: 9. Rori Kezele. Mlađi kadeti, 1.000 m: 2. Loris Faustini, 6. Mark Surina, 7. Matija Miškulin, 8. Luka Pevalek.

Limačice, 600 m: 1. Elena Ban, 5. Chiara Levak, 9. Silvija Žilić. Limači, 600 m: 2. Martin Andlar, 4. Sven Karminski, 6. Matej Ružić, 7. Lukas Kusturin, 10. Noel Požarić.

Cicibanke, 300 m: 1. Mia Babnik, 7. Ivona Karminski, 10. Katja Brusić. Cicibani, 300 m: 2. Roko Prpić, 4. Patrik Klovar, 5. Gašpar Vukušić.

Ekipni poredak, mlađe juniorke: 1. Istra 16, 2. Kvarner 15, 3. Viškovo 14 bodova.

Mlađi juniori: 1. Kvarner 16, 2. Istra 15, 3. Maximvs 14, 4. Viškovo 13 bodova.

Kadetkinje: 1. Istra 16, 2. Kvarner 15, 3. Viškovo 14 bodova.

Kadeti: 1. Kvarner 16, 2. Medulin 15 bodova.

Mlađe kadetkinje: 1. Istra 16, 2. Medulin 15, 3. Kvarner 14, 4. Albona 13, 5. Grobnik 12 bodova.

Mlađi kadeti: 1. Istra 16, 2. Kvarner 15, 3. Medulin 14, 4. Viškovo 13 bodova.

Limačice: 1. Kvarner 16, 2. Istra 15, 3. Albona 14, 4. Medulin 13, 5. Grobnik 12, 6. Viškovo 11, 7. Jadran 10 bodova.

Limači: 1. Istra 16, 2. Kvarner 15, 3. Grobnik 14, 4. Viškovo 13 bodova.

Cicibanke: 1. Kvarner 16, 2. Albona 15, 3. Istra 14, 4. Grobnik 13, 5. Medulin 12, 6. Viškovo 11 bodova.

Cicibani: 1. Kvarner 16, 2. Istra 15, 3. Medulin 14, 4. Viškovo 13, 5. Maximvs 12 bodova.

Comments for this post are closed.