UPRAVA KLUBA
Predsjednik kluba: Luciano Sušanj
Dopredsjednici: Senka Frlić Kolovrat i Martin Abramović
Direktorica: Iva Florjančič
Tajnica: Katija Špero-Ferari
Predsjednik Skupštine: Mladen Peršić

 

Članovi Izvršnog odbora

Luciano Sušanj, Martin Abramović, Senka Frlić Kolovrat, Janko Povše, Branislav
Poznanović, Tibor Poganj, Daniel Kalmar, Goran Pekić, Karin Sluga, Verica Mance, Silvana
Sorić, Tamara Mihalović, Petra Karanikić

Članovi Skupštine

Martin Abramović, Luana Bobanović, Vito Boca, Alen Bogosavljević, Ante Brkljačić, Slaven
Brkljačić, Dragana Ciganović, Drago Dobrijević, Sanja Đini, Veronika Erlić, Antun Fontana,
Senka Frlić Kolovrat, Vedran Ivanić, Sandro, Jelenić, Daniel Kalmar, Petra Karanikić, Ivan
Klarić, Željko Komadina, Milan Ljubotina, Verica Mance, Noah Luca Matacun, Tamara
Mihalović, Vesna Musulin, Sandra Parlov, Goran Pekić, Mladen Peršić, Irena Pipinić, Tibor
Poganj, Romano Polić, Janko Povše, Branislav Poznanović, Karin Sluga, Silvana Sorić,
Luciano Sušanj, Mladen Šćulac, Matjaž Štanfel, Melinda Tustanovski, Irena Vlahinić, Ivan
Vujević, Zoran Žilić.

Članovi Nadzornog odbora

Aleksandra Pejčić, Sanja Ljubičić i Domagoj Perković