ZBOR ATLETSKIH SUDACA RIJEKA  osnovan 18.01.1980.

Adresa: Portić 1,   51000 RIJEKA

Telefon: +385 51 261 110

Fax       : +385 51 265 008

E-mail: a.k.kvarner.rijeka@ri.t-com.hr

Predsjednik: Branislav Poznanović, mob. 091 729 4009

 

zbor sudaca

IZVRŠNI ODBOR: Musulin Vesna, Fontana Anton, Šćulac Mladen, Frlić Kolovrat Senka, Dobrijević Drago, Klarić Ivan

NADZORNI ODBOR:  Savić anđelka, Tustanovski Melinda, Đini Sanja

 1. Abramović Martin
 2. Banov Robert
 3. Ciganović Dragana
 4. Devčić Milan
 5. Dobrijević Drago
 6. Domijan Nada
 7. Dugina Gordan
 8. Đini Sanja
 9. Feldvari Ana
 10. Florjančič Iva
 11. Fontana Anton
 12. Frlić Kolovrat Senka
 13. Horvat Gordana
 14. Jelenić Sandro
 15. Kereković Nikola
 16. Klarić Ivan
 17. Kolovrat Martina
 18. Komadina Željko
 19. Kopač Saša
 20. Lončarić Sanja
 21. Lovrić Dino
 22. Ljubičić Sanja
 23. Ljubotina Milan
 24. Majer Andrej
 25. Mance Toni
 26. Martinović Patricija
 27. Martinović Vjekoslav
 28. Musulin Jana
 29. Musulin Vedran
 30. Musulin Vesna
 31. Novković Knežević Tina
 32. Parlov Sandra
 33. Pavlović Goran
 34. Pekić Goran
 35. Pipinić Irena
 36. Povše Dino
 37. Povše Janko
 38. Poznanović Branislav
 39. Radošević Ljubica
 40. Rašić Dalibor
 41. Savić Anđelka
 42. Srdoč Marina
 43. Šćulac Mladen
 44. Šporer Katarina
 45. Tabaković enis
 46. Tasić Marina
 47. Tustanovski Kristijan
 48. Tustanovski Kristina
 49. Tustanovski Melinda
 50. Vidučić Tea
 51. Vukas Stevan
 52. Zubović Jagoda

MEĐUNARODNI SUCI

 1. Banov Robert
 2. Ciganović Dragana
 3. Dobrijević Drago
 4. Domijan Nada
 5. Đini Sanja
 6. Fontana Anton
 7. Horvat Gordana
 8. Jelenić Sandro
 9. Komadina Željko
 10. Klarić Ivan
 11. Kopač Saša
 12. Ljubotina Milan
 13. Musulin Vesna
 14. Majer Andrej
 15. Poznanović Branislav
 16. Povše Dino
 17. Povše Janko
 18. Pipinić Irena
 19. Rašić Dalibor
 20. Savić Anđelka
 21. Šćulac Mladen
 22. Tustanovski Melinda
 23. Tustanovski Kristina
 24. Vukas Stevan

SUCI 1. KATEGORIJE

 1. Musulin Vesna
 2. Pavlović Goran
 3. Šporer Katarina

SUCI 2. KATEGORIJE

 1. Kereković Nikola
 2. Mance Toni
 3. Novković Knežević Tina
 4. Frlić Kolovrat Senka
 5. Radošević Ljubica
 6. Musulin Jana
 7. Tasić Marina
 8. Tustanovski Kristijan
 9. Vidučić Tea

SUCI 3. KATEGORIJE

 1. Abramović Martin
 2. Dugina Gordan
 3. Devčić Milan
 4. Florjančič Iva
 5. Feldvari Ana
 6. Kolovrat Martina
 7. Lovrić Dino
 8. Lončarić Sanja
 9. Ljubičić Sanja
 10. Martinović Patricija
 11. Martinović Vjekoslav
 12. Parlov Sandra
 13. Pekić Goran
 14. Srdoč Marina
 15. Tabaković Enis
 16. Zubović Jagoda